PRZEBIŚNIEGOM NA SPOTKANIE 2015

                        R E G U L A M I N

    XLII Rajdu "PRZEBIŚNIEGOM na SPOTKANIE"

              NA  100-lecie

Rajd organizowany jest przez Oddział PTTK, Klub Turystyczny "Ostańce" i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zawierciu dla uczczenia 100 rocznicy nadania praw miejskich Zawierciu

     Termin rajdu28 marca  2015 r. / sobota/ .  

     Meta rajdu:Hala II OSiR-u przy ul. Blanowskiej w Zawierciu w godz.12.30-15.00.

     Uczestnictwo: drużyny reprezentujące organizacje społeczne i szkoły oraz turyści indywidualni.  Osoby niepełnoletnie tylko pod opieką dorosłych.

     Zgłoszenia: w terminie do 18.III.2014r w Oddziale PTTK w Zawierciu ul.Gen.Sikorskiego 6 z równoczesną wpłatą wpisowego w wysokości 6 zł a korzystający z autobusu dowozowego 7 zł od osoby  bezpośrednio lub na konto: B.Śl.K-ce O/Zawiercie 11 1050 1591 1000 0008 0065 2075 z zaznaczeniem: "rajd".

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują plakietkę rajdową, plan miasta i napój. Drużyny powyżej 20 osób także dyplomiki. Opiekunowie grup w proporcji 1:10 są zwolnieni z opłaty wpisowego. Na mecie rajdu można dokonać weryfikacji odznak OTP i"Miłośnika Jury".

Na mecie zostaną rozegrane konkursy:

1. krajoznawczy z wiedzy o Zawierciu

2. plastyczny na temat uroków wiosny     

     Ubezpieczenia dokonują uczestnicy we własnym zakresie.

         TRASY  RAJDU    

I. Kromołów-Okiennik-Skarżyce-szlak żółty-Rudniki-Zawiercie 17km

         start sprzed Pałacyku godz. 8.30

         ewentualny dowóz z parkingu przy MOK o godz.8.00

 

II.Morsko -Okiennik Mały-Skarżyce-Blanowice-Zawiercie12 km

         start z przystanku w Morsku o godz. 9.00

    dowóz autobusem z parkingu MOK o godz.podanej w potwierdzeniu

 

III.Skarżyce -Okiennik-Skarżyce-Pomrożyce-Zawiercie 10km

  start z skrzyżowania szlaków czerwonego i zielonego o godz.9.30

    dowóz autobusem z parkingu MOK o godz.podanej w potwierdzeniu

 

IV.Blanowice-Rudniki basen-śćieżka row.-Zawiercie  5 km

          start z przystanku ZKM o godz. 10.00

    dowóz autobusem z parkingu MOK o godz.podanej w potwierdzeniu

 

V.rowerowa: Zawiercie-Parkoszowice-Mirów-Bobolice-Rzędkowice-

         kol.Zaborze-Skarżyce-Blanowice-Zawiercie 44km-

         start sprzed kiosku IT przy dworcu o godz. 8.30   

 

Uwaga! W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń trasa może być odwołana,

        dlatego w zgłoszeniu prosimy podawać trasę zastępczą.

Uwaga II: wyjazd na trasy z parkingu MOK dla drużyn zgłoszonych może być

      korygowany czasowo w zależności od ilości zgłoszeń, korekty zostaną

      podane w dniach poprzedzających.

Subskrybuje zawartość