Odznaczeni 2016

 

5 kwietnia 2016 Medale i odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych

 

W Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego i pracy zawodowej.

 

Ordery i odznaczenia państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczał wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. – Państwa praca to nie sama praca, ale i pasja – podkreślał wicewojewoda Jan Chrząszcz, gratulując odznaczonym. – Życzę jeszcze wielu lat satysfakcji z pracy i wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym – mówił.

 

Cztery osoby uhonorowane zostały brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju i popularyzowania turystyki. 65 osób – pracownicy ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej w Knurowie, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Rybniku, Rudzie Śląskiej, a także pracownicy Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach i pracownicy Zespołu Szkół Ekologicznych i Leśnych w Brynku – otrzymało złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

 

Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Krzyż Zasługi  ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

 

Medal za Długoletnią Służbę przyznawany jest przez Prezydenta RP na wniosek wojewodów za wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Odznaczenie to ma rodowód z okresu II Rzeczypospolitej i zostało przywróconej do systemu odznaczeń państwowych w Polsce w 2007 roku.

 

Z PTTK Zawiercie odznaczenia odebrali Grażyna Mazur i Władysław Szwaciński.

FOTO
 

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci_urzedu/Medale-i-odznaczenia-dla-osob-szczegolnie-zasluzonych/idn:5925.html

 

Subskrybuje zawartość