Uprzejmie informujemy, że Oddział PTTK w Zawierciu mam nową stronę

internetową :

 

 http://www.pttkzawiercie.pl/

 

 

Wszelkie informacje będą zamieszczane już na nowej stronie, a stara strona będzie traktowana jako archiwalna.